ARTIKEL 1. ORGANISATOREN

De organisatie van “Courts mais Trash” (hierna “het festival”) wordt verzorgd door de vereniging Born 2 Be Cheap (hierna “de organisator”), met zetel op Kroonlaan 41/31 te Brussel, en vertegenwoordigd door voorzitter meneer François Marache.

ARTIKEL 2. DUUR VAN HET FESTIVAL

Het festival zal plaatsvinden in de Riches-Claires (Rijke Klarenstraat 24 te Brussel) van 19 January tot en met 23 January 2022. Data zijn onder voorbehoud. Afhankelijk van de pandemiecrisis is ook een hybride editie mogelijk.

ARTIKEL 3. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

3.1 De inschrijvingen zijn geopend van 15 maart 2021 tot 1 Novembe 2021 via de platforms FilmFreeway en Festhome. De kosten voor inschrijving is tussen €3 ans 9€.

3.2 De deelnemer dient een zelfgemaakte, onafhankelijke film van onbepaalde duur te presenteren. Gesubsidieerde films worden niet geaccepteerd op het festival.

3.3 De duur van de film dient maximaal 40 minuten te zijn.

3.4 De film kan aangedragen worden door de maker, of door een productiemaatschappij. De deelnemer dient een meerderjarig fysiek persoon te zijn.

3.5 De film moet in de oorspronkelijke taal en met Franse of Engelse ondertitels worden aangeleverd.

3.6 Films, gemaakt meer dan 48 maanden voor aanvang van het festival, worden niet geaccepteerd.

ARTIKEL 4. SELECTIE

4.1 De selectie wordt bekend gemaakt op 20 december 2020. De geselecteerde films worden tijdens de specifieke sessies van het festival getoond.

4.2 De deelnemers wier films zijn geselecteerd, worden aan het eind van de selectie gecontacteerd teneinde ons een digitale kopie (H264 of ProRes) op te sturen, samen met verdere informatie voor communicatiedoeleinden. Een synopsis, een korte biografie van de maker(s) en een aansprekende still uit de film worden hiervoor van u gevraagd.

4.3 De vertegenwoordigers van de geselecteerde films ontvangen een accreditatie voor het gehele festival samen met voorrangstoegang voor de verschillende evenementen rondom het festival.

ARTIKEL 5. GEBRUIKSRECHTEN EN -TOESTEMMINGEN

5.1 De deelnemer geeft de organisator het recht, gratis en non-exclusief, wereldwijd geldig en voor een duur van 3 (drie) jaar vanaf het moment van inschrijving voor het festival, om naam en voornaam te puvliceren zoals naar de organisator gecommuniceerd, samen met aanvullende informatie over het werk, via welk medium of procedure dan ook (bijvoorbeeld sociale netwerken, inter- en intranet, pers, televisie) in het kader van het festival, zonder beperkingen in het aantal uitzendingen of reproducties.

5.2 De deelnemer geeft de organisator eveneens het recht om gratis en non-exclusief, wereldwijd en voor een duur van maximaal 3 (drie) jaar vanaf het moment van inschrijven, fragmenten van maximaal een minuut uit de geselecteerde film te tonen of uit te zenden voor promotionele doeleinden in het kader van het festival: op de site van de organisator in web, tablet en mobiele versie; mobiele apps; Facebook, YouTube, Instagram, Vimeo en andere pagina’s verbonden aan Courts mais Trash of een van de partners, alsmede op andere sites door de organisator gekozen ter promotie van het festival.

ARTIKEL 6. PRIJS

6.1 Prijswinnaars krijgen ofwel de “Publieksprijs – nationale competitie”, ofwel de “Publieksprijs – internationale competitie”. Hiervoor mag alleen het aanwezige publiek stemmen. De prijs voor de beste platzakproductie “Born 2 Be Cheap” wordt gekozen door het festivalteam.

6.2 De prijs bedraagt per categorie €500. €1500 in totaal wordt aangeboden door partner Sabam for Culture. De uitbetaling geschiedt tussen de prijswinnaars en de partner.

6.3 Het festival is niet aansprakelijk voor enig geschil tussen de prijswinnaar en Sabam.

Inschrijving voor het festival impliceert uitdrukkelijke acceptatie zonder enige reserve van dit reglement en alle voorwaarden.